Marienlyst Psykomotorisk Fysioterapi


Opplevelser og erfaringer i livet setter spor i kroppen og påvirker pust, muskelspenninger og kroppsholdning

Maria Kaldheim og Marion Greaker er psykomotoriske fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i bydel St. Hanshaugen, som holder til i lokaler på Marienlyst i Kirkeveien 98. 

Psykomotorisk fysioterapi tar utgangspunkt i at kropp, tanker og følelser hele tiden påvirker hverandre. Pust og spenningsforhold i kroppen påvirkes av hvordan vi har det, og psykomotorisk fysioterapi kan gjøre deg bedre kjent med kroppens reaksjoner. Du kan også lære å gjenkjenne og sette egne grenser, og om du er plaget med smerter kan behandlingen hjelpe deg med å mestre og redusere disse. Typiske plager kan være stress, hodepine, søvnproblematikk, smertetilstander, konsentrasjonsproblemer, angst og depresjon.

Behandlingen starter med en samtale etterfulgt av en undersøkelse av ressurser, kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønstre. På grunnlag av undersøkelsen settes mål for videre behandling. Behandlingen varer i ca. 60 minutter, og det kan være en fordel å ha på seg klær man lett kan bevege seg i.

Betaling: Du må selv betale en egenandel for hver behandling frem til grensen for frikort oppnås.

Avbestilling skal skje senest 24 timer før avtalt time (på en arbeidsdag). Om du ikke melder fra innen fristen må du selv betale for behandlingstimen i sin helhet (egenandel + refusjon fra Helfo).

Kontaktinformasjon: